Flere og flere opplever identitetstyveri

Identitetstyveri, eller ID-tyveri, er dessverre noe som flere og flere opplever i dagens samfunn. Men hva er egentlig identitetstyveri? ID-tyveri vil si at noen har skaffet seg, overfører eller innehar personlige opplysninger som tilhører en annen privatperson med den hensikt å begå bedrageri. Det kan også gjelde opplysninger for et selskap som en ikke har godkjennelse til å bruke. For at en skal bli utsatt for ID-tyveri, må svindleren som regel ha tilgang til personopplysninger, personlige dokumenter og et gyldig ID-dokument. I enkelte tilfeller trenger svindleren kun å ha tilgang til ditt navn og fødselsnummer for å opprette for eksempel et abonnement i ditt navn. I mer kritiske tilfeller, kan det gå så langt at det kan bli stiftet stor gjeld i ditt navn. Så ta din sikkerhet på alvor og sørg for at sikrer deg mot ID-tyveri med noen få enkle grep. Ta godt vare på dine ID-dokumenter som pass og førerkort, og pass på hvem du deler dine personopplysninger med. Sørg for at du makulerer brev med personlige opplysninger før du kaster dem i søppelbøtta. Hold også et øye med postkassen, slik at ikke personlig informasjon fra brev og liknende kommer på avveie. Da har du i alle fall tatt gode forhåndsregler for ikke å bli utsatt for ID-tyveri.

(Visited 84 times, 1 visits today)