Hva er et regnskap

Hva er et regnskap oversikt over?

Mange kan ha ulik oppfatning av spørsmålet: Hva er et regnskap? Mange tror at regnskap bare er noe store bedrifter gjør, men er det sant? Så hva er et regnskap? Regnskapet brukes som et hjelpemiddel for å finne ut forskjellige ting innenfor den økonomiske situasjonen for regnskaps objektet. Regnskapet lager oversikt over hva et foretak tjener, hva som forbrukes, hva som eies og hva som skyldes. Mens et husholdningsregnskap viser hva pengene dine har gått til. Hovedoppgaven til regnskapet er å fremskaffe økonomisk informasjon om virksomheten, dette i form av den økonomiske utviklingen og stillingen, også kalt resultat og balanse. Det er ulike grunner til at man har regnskap, for det første er det et krav fra myndighetene at virksomheter skal føre regnskap, dette kommer av blant annet regnskapsloven, boksføringloven og skatteloven. Det er også greit av egen interesse og føre regnskap, da dette gir deg bedre økonomisk styring. Samtidig kan det være av andres interesse at du fører regnskap, blant annet av banker, leverandører og kunder.

(Visited 296 times, 1 visits today)