Er midlertidig ansatte et gode eller et onde?

Det er delte meninger om bruken av midlertidig ansatte, og dette er et av de mest betente spørsmålene i politikken og blant fagforeningene. På den ene siden kan bruken av midlertidig ansatte hjelpe bedrifter i perioder med uventet høyt trøkk, eller det kan være en smart måte for nye bedrifter å få fotfeste på de første par årene. På den andre siden står arbeiderens rettigheter, disse står svært sterkt i Norge. Det er viktig for fagforeninger, og folk flest, at man skal ha en trygg arbeidsplass, som igjen fører til en trygg privatøkonomi. Det er f.eks. mye vanskeligere å få boliglån hvis man er midlertidig ansatt enn hvis man er i fast jobb. Dette er en viktig årsak til at mange sier nei takk til kortere engasjementer, da boligmarkedet i storbyene er vanskelig nok fra før. Likevel er det en stor økning i antall midlertidige ansatte, noe som skyldes at folk må ha jobb – og det er bedre med en slik stilling enn å være arbeidsløs.

(Visited 104 times, 1 visits today)