Om oss

Om oss

Om oss

Verran Sparebank er en banke med lange tradisjoner og dype røtter i vårt lokalsamfunn. Vi er godt over 100 år, og vår historie startet i 1907. Den gang var det lensmann Johan P. Aune og kjøpmann Jakob Brekke som tok ansvar, og fikk oss opp å gå.

Vi har ofte vært banebrytende, og i det mannsdominerte samfunnet som fremdeles rådde i 1909, så fikk vi en kvinnelig leder for vårt forstanderskap. Dette er et stykke historie som vi er stolte av å løfte fram.

Vi er antakelig landets minste bank, men det går ikke på bekostning av våre kunder- tvert om. VI får et veldig personlig og nært forhold til våre kunder, og så godt som alle våre kunder velger å ha et livslangt forhold med oss.

Ja, også etter at våre kunder velger å flytte fra vårt flotte lokalsamfunn, av ulike årsaker, så ser vi at majoriteten velger å fortsette sitt kundeforhold hos oss. Vi tenker at dette er et tydelig tegn på at vi har meget fornøyde kunder.

Dersom du ikke allerede er kunde hos oss, så ønsker vi deg velkommen til å bli det!

(Visited 263 times, 1 visits today)